KongenScript 2017

pridané: 28.02.2017

KongenScript 2017 vyhlasuje literárnu súťaž pre všetkých, ktorí píšu a sú presvedčení, že píšu výborne.

Uzávierka súťaže je 31. marca 2017.

Podmienky a všetko dôležité sa dozviete na www.kongenkult.sk