Darujeme Detský pobytový tábor s Lobelkou

pridané: 10.07.2017

D A R U J E M E DETSKÝ POBYTOVÝ TÁBOR

,,Poznáte vo Vašom okolí dieťa zo sociálne slabšej rodiny, ktoré by veľmi túžilo ísť do pobytového tábora, ale žiaľ finančná situácia neumožňuje použitie peniažkov na tento účel?"
,,Poznáte vo Vašom okolí dieťa, ktoré je fyzicky aj mentálne zdravé, žije v stabilnej a usporiadanej rodinke a napriek tomu má nejaký dôvod, prečo sa jeho / jej očká šťastne nesmejú ako oči iných detí?"
LOBELKA v spolupráci s Komunitná nadácia Liptov sa rozhodli, že toto leto darujeme 10 deťom možnosť zažiť týždeň prázdnin plný smiechu, zábavy a všetkého toho, čo robí detstvo bezstarostným...
Prečo?
Pretože jeden múdry muž raz povedal: ,, Vždy keď môžeš, nezištne daj. A navždy budeš mať z čoho rozdávať."
Takže LOBELKÁČI, ak poznáte dieťa, ktorému môžeme rozosmiať dušu, prosím kontaktujte nás na 0910 421 657.
Ď A K U J E M E