POZOR grantové kolo otvorené !

pridané: 09.07.2019

Komunitná nadácia Liptov vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov v rámci letného otvoreného grantového kola.

Termín uzávierky: 31. august 2019

Geografický záber: región Liptov

Maximálna výška: 500 Eur / 1 projekt

Oprávnený žiadateľ: FO, PO, neformálna skupina z regiónu Liptov

Ciele programu: rozvoj a zveľadenie regiónu Liptov prostredníctvom malých občianských aktivít

Konzultácia: povinná e-mailom: mrlianova@knl.sk alebo na t. č. 0903 012 877

Podmienký výberu žiadosti:

- Projekt musí byť zrealizovaný a zúčtovaný do 31.12.2019

- Projekt musí mať finančnú alebo nefinančnú spoluúčať minimálne 10% z nákladov

- Projekt musí byť verejnoprospešný, neziskový s aktívnym zapojením dobrovoľníkov

- Projekt musí byť určený širšej cieľovej skupine a musí mať dlhodobejší prínos

Časový harmonogram:

Termín uzávierky 31. august 2019

Zverejnenie výsledkov: 15. september 2019

Vyúčtovanie projektov: 31. decembra 2019

 

O udelení grantov rozhoduje Správna rada KNL.

 

Online vyplnenie žiadosti nájdete TU