Rýchla aktuálna grantová výzva !

pridané: 09.09.2018

Komunitná nadácia Liptov vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov v rámci jesenného otvoreného grantového kola.

Termín uzávierky: 30. september 2018

Geografický záber: región Liptov

Maximálna výška: 500 Eur / 1 projekt

Oprávnený žiadateľ: FO, PO, neformálna skupina z regiónu Liptov

Ciele programu: rozvoj a zveľadenie regiónu Liptov prostredníctvom malých občianských aktivít

Konzultácia: povinná e-mailom: mrlianova@knl.sk alebo na t. č. 0903 012 877

Podmienký výberu žiadosti:

- Projekt musí byť zrealizovaný a zúčtovaný do 15.12.2018

- Projekt musí mať finančnú alebo nefinančnú spoluúčať minimálne 10% z nákladov

- Projekt musí byť verejnoprospešný,neziskový s aktívnym zapojením dobrovoľníkov

- Projekt musí byť určený širšej cieľovej skupine a musí mať dlhodobejší prínos

Časový harmonogram:

Termín uzávierky 30.septembra  2018

Zverejnenie výsledkov: 7. októbra 2018

Vyúčtovanie projektov: 15. decembra 2018

 

O udelení grantov rozhoduje Správna rada KNL.

Žiadosť o grant na stiahnutie TU:

Zúčtovanie grantu na stiahnutie TU: