KNL udelila už po 4 krát Cenu Ladislava Habiňáka

pridané: 22.10.2018

Už po štvrtý krát Komunitná nadácia Liptov udelila Cenu Ladislava Habiňáka za mimoriadne úspechy v oblasti informatiky a programovania  študentom stredných škôl v regióne Liptov.

Ladislav Habiňák sa stal mentorom budovania a rozvoja výpočtovej techniky na Slovensku a Komunitná nadácia Liptov začala v roku 2015 pri 40. výročí Školského výpočtového strediska  v Liptovskom Hrádku písať históriu oceňovania študentov.
Informatika je jedna z oblastí, ktorá sa v dnešnej dobe rozvíja najrapídnejšie a najinovatívnejšími spomedzi „itečkárov“ spravidla bývajú mladí ľudia, ktorí chŕlia invenciou a nápadmi. Pre rok 2018 podali svoje nominácie Gymnázium Liptovský Hrádok a Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok.


Prvým laureátom bol absolvent SOŠE Peter Kiss. Peter dlhodobo prezentoval Slovensko a školu vo sfére medzinárodného motošportu ako vývojár. Tento rok sa prezentoval svoju vývojársku prácu aj na najvyššom Autosalóne v Ženeve. Jeho projektová činnosť je zameraná na projekty v automobilovej sfére. Posledný projekt LITE je urobený exkluzívne pre školu, kde bude slúžiť na výučbu konštrukcie závodných automobilov, aerodynamiky, nastavenia podvozku a výrobného procesu.
Druhým laureátom  bol študent Gymnázia Liptovský Hrádok Marek Ištok. Marek je v maturitnom ročníku osemročného gymnaziálneho štúdia. Niekoľko rokov sa aktívne venuje stavbe a programovaniu robotov. Vyvrcholením jeho aktívnej práce bola niekoľkonásobná účasť v celosvetových finálových kolách súťaže RoboCup, ktoré sa konali v rôznych kútoch sveta - Čína, Mexico, Brazília, Nemecko, Rakúsko. Jeho najčerstvejším úspechom je 1. miesto z celosvetového finále v Montreale v júni 2018.
Obom laureátov odovzdal Cenu zástupca rodiny p. Habiňáka Ing. Tomáš Habiňák zo spoločnosti CORA GEO Martin a nositeľ myšlienky, ktorý sa zaslúžil o to, že nadácia každoročne udeľuje  toto krásne oceenie, zástupca spoločnosti WEGA LH Liptovský Hrádok, Ing. Miroslav Trepáč. Cenu pre túto príležitosť vyrobila Z. Gážiková. Ide o keramiku, ktorá je inšpirovaná najdôležitejšou súčiastkou počítača – procesorom.

Tohtoročná Cena sa udeľovala pri príležitosti 25. výročia založenia spoločnosti WEGA LH, ktorá patrí medzi spoločensky zodpovedné firmy na Liptove. I keď je to malá firma, firemná filantropia ako spojenie s miestom, v ktorom podniká, je im blízka. Realizujú nielen svoje obchodné ciele, ale majú stanovené aj vyššie sociálne ciele a spolu s Komunitnou nadáciou hľadajú spôsob, ako časť svojho zisku venujú späť komunite, v ktorej pôsobí – do regiónu Liptov. Spoločnosť WEGA LH bola prvá firma, ktorá si v nadácii založila prvý firemný nadačný fond a podporila cez neho množstvo zaujímavých projektov. Touto cestou sa chceme poďakovať za mnohoročnú spoluprácu a do ďalších rokov želáme konateľom, zamestnancom aj celej spoločnosti ďalšie roky úspešného podnikania v regióne Liptov.