Rúška do osady v Pribyline

pridané: 27.03.2020

Komunitná nadácia Liptov v spolupráci s dobrovoľníčkou z Pribyliny zabezpečila 400 ks ochranných
rúšok pre rizikovú skupinu občanov v rómskej osade v obci Pribylina.
Rúška sa podarilo zabezpečiť cez iniciatívu Kto pomôže Slovensku a bezodplatne ich našila
odevná spoločnosť NEHERA v spolupráci so sesterskou spoločnosťou JANDL.

Dnes boli distribuované a rozdané každému občanovi v osade.
Spoločne a zodpovedne to zvládneme, pretože sa spájame pre dobro.

KNL zapožičala aj šijací stroj do obce, aby sa rúška i nadaľelej šili a distribuovali v obci.