Výsledky grantového kola - podpora dobrovoľnícva

pridané: 12.09.2020

Spoločne robíme Liptov krajším miestom na zemi:

TJ Ďumbier Uhorská Ves - Farebný športový areál - 250 EUR - Obnova ihriska - natrieť a vymaľovať striedačky a oporné stĺpy budovy na ihrisku
Obec Vlachy - Farebný most - 250 EUR - Odstránenie škaredých grafitov pod mostom a ich premaľovanie
Obec Liptovský Peter - Vyčistime si našu obec - 250 EUR - Čistenie verejných priestranstiev a odstránenie čiernych skládok
OZ Liptovskí aktivisti LIPA - Zeleň pre občanov - 250 EUR - Vysadenie nových stromčekov na verejných priestranstvách v Lipt. Mikuláši
Obec Uhorská Ves - Chráňme to najcennejšie - 300 EUR - Oprava priestoru dreveného altánku pri minerálnom prameni v obci
Zatúlaný chlpáčik - Venčenie a čistenie - 250 EUR - Čistenie mesta počas venčenia dobrovoľníkmi útulku (separácia a odvoz do zberného dvora)
Žiť plnohodnotne n.o. - Čistenie Lipovej aleje - 250 EUR - Vyčistenie priestoru Liptovej aleje a priestoru pri buste M.R.Štefánika v LH
ŠK SokolH - Obnova areálu šport. klubu - 250 EUR - Úprava priestoru komunitného športového centra (plážové ihrisko a okolie)
STK Lipt. Hrádok - Nová tvár tanečných sál - 250 EUR - Premaľovanie tanečných sál za účasti dobrovoľníkov a rodičov 
OZ Klokôtka Jakubovany - Úpravy priestorov v KD - 250 EUR - Vyčistenie priestorov Kultúrneho domu v Jakubovanoch pre klubovú činnosť mladých
Limitless Academy - V prírode čisto a zdravo - 250 EUR - Vyčistiť lesík (trasu od železničného priecestia smerom hore na Háj Nicô v LM)