Výstupom z Letného muzicírovania boli unikátne koncerty

Synagóga praskala vo švíkoch

Viac než štyristo poslucháčov si prišlo užiť do liptovskomikulášskej synagógy cimbalový koncert. Trochu menej ich podporilo ten istý koncert v Liptovskom Hrádku, ale kto prišiel, neľutoval. Hodnota na vysokej úrovni.

Koncerty boli výsledkom projektu Letné muzicírovanie v Račkovej doline. Túto druhú augustovú aktivitu, ktorej partnerom bola aj KNL, zorganizovali dve základné umelecké školy. Jedna z Vracova, druhá z Liptovského Hrádku. „Koncerty boli unikátne, predstavili sa na nich medzinárodní cimbalisti a huslisti. Sme radi, že sme sa stali miestnym partnerom takého krásneho projektu a verím, že aj na budúci rok bude naša spolupráca na rovnakej medzinárodnej úrovni pokračovať.

Letné muzicírovanie vzniklo v roku 2008 ako malé prázdninové stretnutie dvoch cimbalových tried z Košíc a Vracova a vyrástlo až do medzinárodného podujatia, ktoré v stredoeurópskom priestore nemá obdoby. Navyše, tohto roku muzicírovanie potešilo Liptov.

Letné muzicírovanie 2014 v číslach

  • 72 študentov z 5 krajín vo veku od 5 do 75 rokov,
  • 14 lektorov zo 7 krajín,
  • 2 detské ľudové hudby - Borinka z Nitry a Llama band z Randolph-u, USA,
  • 5 koncertov na ktorých vystúpili účastníci kurzov,
  • 1 špeciálny koncert lektorov v synagóge v Liptovskom Mikuláši,
  • 5 partnerských organizácií - ZUŠ Vracov, ZUŠ Liptovský Hrádok, Komunitná nadácia Liptov, Hudobná škola Little notes z USA a Regionálna rozvojová agentúra Liptov.