Divočina pod Salatínom

pridané: 22.09.2015

Komunitná nadácia Liptov bola aj pri zrode II. vydania knižnej publikácie Divočina pod Salatínom. 

Nositeľom myšlienky, ktorá našla porozumenie v nadácii je Milan Ballo. Kniha, ktorú môžete už teraz mať vo svojej knižnici, je svedectvom o vzácnom kúte Tatier. Autori v nej opisujú prírodné pomery aj pôsobenie človeka v Jaloveckej doline. Jednotlivé kapitoly boli napísané odborníkmi z daných oblastí, ktoré sa snažili upraviť tak, aby bola kniha zrozumiteľná aj širokej verejnosti. Najmä jej je totiž určená. 

Kniha je v súčasnosti k dispozícii pre čitateľov len v kancelárii KNL. Ide o limitovanú edíciu a môžete ju získať za finančný príspevok /dar pre nadáciu vo výške 20 EUR.