40. rokov do založenia prvého Školského výpočtového strediska v Slovenskej republike

pridané: 14.10.2015

Nie veľa ľudí vie, že sa práve v Liptovskom Hrádku začali písať dejiny výpočtovej techniky na stredných školách, že práve v Liptovskom Hrádku bol inštalovaný prvý sálový číslicový počítač na strednej škole v bývalom Československu, a že práve tu pôsobil odborník, externý pracovník Štátneho pedagogického ústavu Bratislava a nositeľ najvyššieho pedagogického vyznamenania Medaily J.A. Komenského Ing. Ladislav Habiňák, ktorý toto ocenenie dostal od vtedajšieho prezidenta ČSSR za dlhoročnú pedagogickú, výskumnú a vedeckú prácu.

Školské výpočtové stredisko v Liptovskom Hrádku (ŠVS) oficiálne začalo svoju činnosť ako samostatná organizácia 1. októbra 1975. Do tohto dátumu bolo ŠVS súčasťou Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) v Lipt. Hrádku, ktorá v roku 1970 získala darom od Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave prvý sálový počítač MSP 2A. Na zabezpečenie prevádzky počítača 2. generácie MSP 2A povolilo Ministerstvo školstva v roku 1971 prijať prvých 2 odborných pracovníkov. A tu sa začala písať história nášho prvého slovenského ŠVS.

ŠVS veľmi úzko spolupracovalo so strednými školami a to nie len v meste Liptovský Hrádok. Ročne v ŠVS vykonávali praktickú výučbu žiaci z približne 40 škôl vtedajšieho Stredoslovenského kraja. Najdlhšiu spoluprácu malo ŠVS s materskou SPŠE v Liptovskom Hrádku, neskôr so strednými ekonomickými školami a s Gymnáziom v Liptovskom Hrádku.

Preto sme sa my, v Komunitnej nadácii Liptov - regionálnej neziskovej a mimovládnej organizácii, ktorej poslaním je zviditeľňovať a zveľaďovať región Liptov, rozhodli poukázať na to, akú bohatú históriu máme aj v tejto oblasti.

Zrealizovaním slávnostnej akadémie 22.10.2015 spolu so sprievodným programom si chceme zároveň uctiť všetkých, ktorí sa o toto zaslúžili.

Vzhľadom k tomu, že pán Ing. Ladislav Habiňák bol akýmsi mentorom budovania a rozvoja výpočtovej techniky na Slovensku, napadlo nás v nadácii, že by sme na raz ročne udeľovali „Cenu Ing. Ladislava Habiňáka“ z odboru výpočtovej techniky na stredných školách.

Fotogaléria z koncertu I.K.E.G.

Fotogaléria z otvorenia múzea výpočtovej techniky

Fotogaléria z udeľovania ceny Ing. Ladislava Habiňáka

Fotogaléria zo Slávnostnej akadémie

Fotogaléria z recepcie