KNL udeľovala Cenu Karola Feňveša

pridané: 26.04.2016

Benefičný koncert Deti Deťom je podujatím, ktoré má každý rok ambíciou spájať, podporovať, oslavovať a vyzdvihovať talent a šikovnosť detí. Detí, pre ktoré je hudba, spev, tanec či výtvarné umenie súčasťou ich každodenného života. Práve ich  talent, originalitu a nadanie sa v rámci koncertu nadácia rozhodla oceniť a jednému žiakovi v štyroch kategóriách udeliť titul Laureát Ceny Karola Feňveša.

Nominačný výbor zostavený z odborníkov: Magda Mišíková, Vladimír Slavík, Zuzana Gažíková, Petra Baldovičová, Miroslava Palanová a Eva Moravčíková,  pristupoval veľmi zodpovedne pri výbere Laureátov. Pre rok 2016 cenu získali:

Kategória SPEV:

Ohraďan Martin – Laureát Ceny Karola Feňveša 2016
Kočtúchová Petra
Oravcová Tereza

Kategória TANEC:

Študencová Alexandra - Laureát Ceny Karola Feňveša 2016
Jurčová Karin
Strapoňová Sarah

Kategória HUDBA:

Žáková Michaela - Laureát Ceny Karola Feňveša 2016
Jánošíková Kristína
Lupták Jakub

Kategória VÝTVARÉ:

Paukovčeková Bibiana - Laureát Ceny Karola Feňveša 2016
Kutníková Lenka
Lupták Jakub

Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom umeleckom pôsobení.

Umenie a kultúra majú v Liptovskom Hrádku skutočne bohaté zázemie. Komunitná nadácia Liptov sa preto rozhodla v rámci koncertu každoročne udeľovať hold a uznanie aj dospelým, ktorí boli či sú súčasťou kultúrno-spoločenského diania v meste a vyznaným spôsobom sa zaslúžili o rozvoj kultúry.  Pre rok 2016 si takúto poctu a ocenenie majstra ľudovej umeleckej výroby zaslúžil Milan Kočtúch. Za jeho zásluhy pri zachovávaní, prezentácii a odovzdávaní unikátnych postupov v oblasti ľudovej výroby si odniesol z koncertu Cenu Ivana Šenšela.

Hosťom koncertu bol jeden z najpopulárnejších mladých spevákov, rodák z Liptova, Martin HARICH. Roztlieskal celú sálu a v zákulisí si spolu s bývalou spolužiačkou zo ZUŠky  Paulínkou Vrabcovou,  spoločne zahrali a zaspievali aj s našimi mladými umelcami.

Koncert bol nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých a zanechá umelecké dojmy ešte dlho v každom z nás. Komunitná nadácia Liptov sa chce poďakovať všetkým partnerom, darcom, sponzorom dobrovoľníkom, tvorcom scenáru a scény, spoluorganizátorom, ako aj všetkým návštevníkom. Bez ich účasti a pomoci, by sme nedokázali pripraviť a zrealizovať takýto krásny koncert.

Výťažok, ktorý sa v rámci podujatia vyzbieral zo vstupného, dobrovoľných darov a zdrojov z „tichej benefičnej aukcie“ poputuje naspäť do umeleckých škôl na podporu talentovaných detí. Pretože, podporovať talent je krédom tejto benefície.