Pamätnica Telink s.r.o.

pridané: 03.05.2016

Pamätnica TELINK spol. s r.o. Liptovský Mikuláš


Rozpadom väčších podnikov a výskumných ústavov po roku 1989, vzniklo v Liptove niekoľko podnikateľských subjektov. Niektoré z nich si v tomto období pripomínajú 25.výroče svojho vzniku.

Jednou z nich bola aj elektrotechnická spoločnosť TELINK spol. s r.o. V Liptovskom Mikuláši, ktorej hlavným zameraním bola modernizácia telefónnej techniky. Publikácia vydaná ako Pamätnica TELINK spol. s r.o. Liptovský Mikuláš bola uvedená do čitateľského života v apríli 2016 v priestoroch spoločnosti, pri spomienkovej oslave niektorých jej pracovníkov a hostí. Pamätnica je kolektívnym dielom autorov na čele s Ing. V. Húšťavom.

Je zostavené z osobných spomienok zamestnancov, doplnených bohatým fotografickým materiálom.

Spracovatelia sa snažili jej napísaním pripomenúť 25.výročie založenia spoločnosti a následne aj jej sesterských spoločností. Podchytiť udalosti okolo jej vzniku v období rozdelenia republiky, poukázať na úspešnú a technicky náročnú prácu kolektívu ľudí, ktorí museli rýchlo vybudovať vlastný výrobný a projektový program, postarať sa o pracovnú budúcnosť pod vedením jej majiteľov Ing. J. Šišilu, CSc. A Ing. P. Šimerku. Zároveň sa stala vyjadrením úcty a vďaky zakladateľom spoločnosti.

Akt uvedenia knihy – krst, netradične vykonali Ing . P. Vrbičan a Ing. Ľ. Kružliak. Pošibali ju maxi-korbáčom s elektrovodičmi, aby mala maxi-úspech u čitateľov. Obsypali ju i elektronickými súčiastkami, aby dobre fungovala a na úspech pripili tradične dobrým vínkom. Za Komunitnú nadáciu Liptov ju uviedli do života Ing. Ivica Multáňová, predseda Správnej rady KNL a správca nadácie Ing. Jana Mrlianová , ktoré odovzdali kvetinové dary. Vzácnym hosťom bol Ing. Jozef Šišila, CSc. zakladateľ a majiteľ firmy, člen správnej rady Komunitnej nadácie Liptov , ktorý si nedávno pripomenul významné životné jubileum. Knihe na cestu k čitateľom zaželali, aby sa páčila všetkým, ktorí vo firme pracovali, spolupracovali s ňou, ale aj tým, ktorí sa až z jej obsahu dozvedeli o jej profesionálnom zameraní a význame.

Po prelistovaní knihy sa viacerí prítomní zhodli v tom, že je krásne i dojemné držať takto v rukách kus svojho života, obnoviť zabudnuté a sprostredkovať do budúcna, aké to vtedy bolo. V diskusii odzneli podnetné návrhy vytvárať takéto publikácie, ako dokumentačné podklady o firmách, ktoré v regióne Liptova vznikali a pôsobili .


Mgr. E. Papajová