História v kocke

Rok 2013

 • ŠIKOVNÉ TRHY
 • DETI DEŤOM
 • Vymaľujme si svoju triedu
 • Pečenie medovníkov v spolupráci s ZŠ Hybe a Slovenským klubom včelárov
 • Hľadanie osobností Liptova
 • Spájanie generácií

Rok 2012

 • Nadviazali sme spoluprácu s Klubom SM-károv
 • RETRO PÁRTY pre SM-Károv
 • ( Klub ľudí postihnutých Sklerózou Multiplex)
 • Benefičné koncerty
 • DETI DEŤOM  - tvorivé dielne
 • Spolupráca s mestami
 • Benefičné koncerty Lupienky nádeje, Čriepky poznania

Rok 2011

 • Vznik Nadačného fondu DETI DEŤOM
 • Pokračovanie projektov Luisa Gazdaricu
 • ZŠ Revúca
 • EKO Záhradka

Rok 2010

 • Spolupráca s LUISOM GAZDARICOM
 • Podpora škôl v Ružomberku
 •  ŠUV Ružomberok,
 • Polytechnická Škola

Rok 2009

 • Spolupráca so školami – projekt poďme spolu podporíme našu školu
 • Rok transformácie KNL –vymenili sa členovia SR
 • Zníženie réžijných nákladov na činnosť KNL

ROK 2008 - Rok osláv 5 výročia a vzájomnej spolupráce

 • rok výnimočný oslavou 5 rokov existencie KNL,
 • počas roka sme nadviazali silné partnerstvá s viacerými významnými subjektmi v regióne: Rotary Klub Liptovský Mikuláš, VIPEX Liptovský Hrádok,  SKV A-GENCY Liptovský Hrádok,
 • získali sme grant od SLSP na realizáciu interaktívnej EURO kampane po Detských domovoch,
 • podpísali sme zmluvu na 10 000 $ zo združením Akademia Rozwoja Filantropie w Polsce so sídlom vo Varšave.

ROK 2007 - Rok významných inovácii

 • výmena členov Správnej rady a zmena na poste predsedu rady,
 • intenzívna práca na strategickom dokumente,
 • výhra v tendre o realizáciu projektu „Poďme spolu, podporíme našu školu“ v rámci Slovenska,
 • posilnenie tretieho sektora cez realizáciu „Trhoviska MVO“,
 • realizácia „Týždňa mladých filantropov“,
 • úspešne zrealizovaná pomoc Miške Tkáčovej získať po 13 rokoch špeciálny vozík potrebný k mobilite.

ROK 2006 - Rok viacerých pokusov

 • zástupcovia KNL sa stretli na pracovnej večeri s americkým veľvyslancom, kde diskutovali prevažne o práci mimovládnych organizácii v regióne
 • stretnutie s írskymi mládežníckymi dobrovoľníkmi, od ktorých sme „odkopírovali“ model mladých filantropov,
 • zahraničný študijný pobyt správkyne KNL do USA a snaha implementovať množstvo inšpirácii a nápadov na slovenský neziskový trh,
 • angažovanie sa v aktivite „Ľudia ľuďom“ koordinovanej na zachovanie vtedy ohrozených 2% z dane.

ROK 2005 - Rok najkrajších zážitkov

 • v hradbách Liptovského Hradu sa naštartovala tradícia  zrealizovania Benefičných večerov nadácie a udeľovanie ceny Darca roka,
 • návšteva z Ameriky. Kolegyňa Peggy Ogden priniesla mnoho nápadov a inšpirácii pri realizácii našej práce,
 • podľa vzoru KN Bratislava sme spustili pilotný ročník projektu Daruj knižku pod vianočný stromček. Do dnešného dňa sme splnili takmer 500 detských knižných snov.

ROK 2003 - 2004 - Rok obrovských príležitosti a nečakaných zmien

 • transformácia v apríli 2003 z neziskovej organizácie Fond rozvoja Liptova na Komunitnú nadáciu Liptov,
 • začiatkom roka 2004 začlenenie sa do celoslovenskej siete Asociácie komunitných nadácii Slovenska,
 • naštartovanie spolupráce s korporačnými partnermi na projektoch Liptovský Klub darcov a Mladí filantropi Liptova.