Registrácia na Barlatón 2018

Komunitná nadácia Liptov realizuje dňa 2. 6.2018 benefičný symbolický prechod, beh cyklo pelotón na podporu hendikepovaných v regióne. Zapojiť sa môže ktokoľvek, kto má chuť, vôľu a silu zdolať  cca 13 km pre podporu tých, ktorí našu pomoc potrebujú. 
V roku 2018 sa KNL rozhodla vyzbierané prostriedky a prostriedky zo štartovného opäť venovať a tentokrát na podporu hendikepovaných športovcov na zakúpenie hendbajku.

Štartovné vo výške 10 EUR je potrebné uhradiť na číslo účtu uvedeného nižšie. Do poznámky uviesť meno a variabilný symbol: 111 111. 
Pre držiteľov ZŤP je štart bezplatný. Dôchodcovia štartovné 5 EUR.

Ja účastník/účastníčka športového podujatia Barlaton 2018, ktoré sa uskutoční dňa 2.6.2018, ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, týmto dávam svoj súhlas organizátorom Komunitnej nadácii Liptov, na spracúvanie mojich osobných údajov, ktoré uvediem v tomto registračnom liste. Taktiež dávam na vedomie, že preberám na seba riziko spojené s účasťou na tomto podujatí, vrátane, ale nie výlučne za nasledujúce: pády, fyzický kontakt so súťažiacimi, vplyv počasia a cestnej premávky a podmienky na cestách.

Začíname oRegistrácia uzavretá.

Možnosť registrovať sa bude už len priamo na mieste štartu 2.6.2018 od 9.00 hod.

Štartovné uhradiť na číslo účtu: 407018763/7500
IBAN: SK31 7500 0000 0004 0701 8763
Konštantný symbol: 111 111
Variabilný symbol: vaše registračné číslo (číslo pod ktorým ste registrovaný)
Do poznámky: uviesť meno a priezvisko (pre firmy uviesť názov firmy)

Sponzori