Šikovný trh - spoločné podujatie troch neziskových organizácií z Liptova

Šikovný trh nadväzuje na dávnu tradíciu trhov, ktoré popri predaji plnili aj kultúrno-spoločenské poslanie pre široký región a boli obľúbeným miestom na stretnutia a rozhovory.

Šikovný trh vytvára priestor pre zviditeľnenie kreatívnych a šikovných ľudí z celého Liptova, ale i hostí. Návštevníkom ponúka možnosť zažiť, vidieť, ovoňať, ochutnať, obdivovať či  vyskúšať rozmanité originálne výtvory. S niektorými umelecko-remeselnými alebo dizajnovými  úlovkami možno nakoniec odídu domov.

Podujatie má bohatý kultúrny program, je celodennou prezentáciou amatérskych a profesionálnych umelcov a rôznych druhov umenia. Súčasťou sú aj interaktívne podujatia, workshopy, tvorivé dielne, hry, súťaže a iné aktivity pre návštevníkov od 0 do 100 rokov.

Šikovný trh obohacuje spoločenský život regiónu, stmeľuje komunitu a ponúka autentickú atmosféru. Putuje striedavo po všetkých troch mestách Liptova a oživuje a zviditeľňuje historicky alebo kultúrne zaujímavé miesta v nich.

Šikovný trh organizujú tri neziskové organizácie z Liptova: Komunitná nadácia Liptov - Ing. Jana Mrlianová, Národný Trust n.o.- Mgr. Michaela Kubíková a Spoločnosť Kolomana Sokola - PhDr. Zuzana Gažíková.Prvý krát sme sa zišli v novembri 2012 na Šikovnom trhu v Liptovskom Mikuláši a odvtedy organizujeme 3 až 5 takýchto podujatí do roka. Nájdete nás zatiaľ na Liptove, ale v blízkej budúcnosti by sme Šikovný trh chceli rozšíriť aj do iných regiónov.