Športujeme v meste

Občianske združenie ŠK SokoLH je miestny športový klub, ktorý vznikol v roku 1995. Od roku 2010 sú jeho aktivity sústredené v priestoroch obnovenej Sokolovne v Liptovskom Hrádku. Hlavným cieľom ŠK SokoLH je poskytnúť priestor pre plnohodnotné trávenie voľného času pre dospelých ale aj pre deti. Klub pracuje na báze dobrovoľníkov a aj preto sa spojil s Komunitnou nadáciou Liptov a spoločne pre miestne firmy a organizácie pripravujú deň plný aktívneho športu. Výťažok zo štartovného putuje na rekonštrukciu areálu.

1.ročník

r.2016