Medovníčky na vianočný stôl - pečenie a zdobenie medovníkov

ZŠ a MŠ Hybe v spolupráci s obcou Hybe, Slovenským zväzom včelárov základná organizácia Liptovský Hrádok a Komunitnou nadáciou Liptov organizujú pravideľne Voňavé vianoce - Medovníčky na vianočný stôl. Celoslovenská súťaž v pečení a zdobení medovníkovdružstiev žiakov 5.-9. ročníkov základných škôl.

Priebeh súťaže:

Súťažiaci si prinesú: vykrajovačky alebo makety na vykrajovanie, potreby na aranžovanie ( vetvičky, nádoby)
Podmienky: súťažiaci dostanú  1 kg medovníkového cesta, všetko ostatné zabezpečí organizátor. 
Priebeh pečenia: po slávnostnom úvode sa žiaci odoberú k svojim pracovným stolom, kde budú vykrajovať  medovníky vykrojené medovníky pripravia na ťapše, ktoré im odnesú žiaci 9. ročníka do školskej kuchyne a tam im ich upečú Počas pečenia  si žiaci  ručne namiešajú cukrovú hmotu, po vychladnutí medovníky ozdobia polevou. Prestávka na obed bude od 11,30 – 12,00 hod. Dokončenie medovníkov do 13,00 hod.O 13,00 hod. presun do kultúrneho domu, naaranžovanie kolekcie.Od 14,00 – 14,30 hod.  vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien a o 15,30 – slávnostný program Voňavé Vianoce.