Novinky

Príbeh obdarových

14.04.2021: Aj takéto krásne myšlienky a žiadosti, ktoré sa ocitnú na stole v nadácii sa vedia premeniť na skutočnosť a realitu. Pretože my v nadácii sa spájame pre dobré veci.

Pozdrav s DOBRÝm skutkom

05.04.2021: Spolupráca KN Liptov a @Moment Liptov pokračuje. V mesiaci apríl 2021 si môžete v predajni nájsť jarný kreatívny Dobro pozdrav, ktorým môžete potešiť svojich blízkych na diaľku.

Rok dobrovoľníctva

18.03.2021: Sme radi, že sa dokážeme spojiť nielen medzi jednotlivými organizáciami na úrovni Žilinského kraja, aby sme sprístupnili a vytvorili priestor pre dlhodobú spoluprácu v oblasti dobrovoľníctva.

Pomohli sme už viac ako 200 rodinám

11.03.2021: Od septembra 2020 do februára 2021 sme pomohli viac ako 200 rodinám. Ďakujeme každému, kto v rámci nákupu venoval časť trvanlivých potravín v prospech iných.

2% z dane Liptovu

04.02.2021: NOVÉ Vyhlásenia pre rok 2021 sú už v obehu. Daňovníci podávajúci daňové priznanie do 31. marca 2021 a zamestnanci do 30. apríla 2021. Nenechajte celú svoju dať štátnej pokladnici. Nechajte 2% Liptovu !

Šírime Dobro s @Momentom Liptov

03.12.2020: Výťažok z kúpi vianočnej pohľadnice, dobrovoľné dary ako aj mesačné prepité, ktorého sa v prospech zbierky vzdali zamestnanci, spolu dosiahlo výsledok 1.155,20 EUR.

Archív noviniek