Retro párty

S dobrým nápadom na stretnutie darcov s obdarovanými prišla Komunitná nadácia Liptov. Zorganizovala benefičné zábavné podujatie v retro štýle.Výťažok z párty je určený na čiastočnú úhradu nákladov na liečebnom pobyte v Kúpeloch Dudince pre pacientov so Sklerózou Multiplex.

Ohliadnutie sa za minulými ročníkmi:

http://www.knl.sk/clanok/39-retroparty-pomohla-tym-ktori-pomoc-potrebuju

http://www.knl.sk/clanok/18-dobrocinna-retro-party-knl-pre-klub-sm