Knihy

Komunitná nadácia Liptov v rámci svojich aktivít vydala v spolupráci s autormi kníh, dve nádherné pulikácie. Tie by nemali chýbať v žiadnej domácnosti v regióne Liptov.

Za finančný dar 20 alebo 30 Eur, ktorým prispejete na verejnoprospešné komunitné aktivity, môžete byť vlastníkom kníh aj vy. Ďakujeme.