Daruj knižku pod vianočný stromček

Pod týmto názvom sme na sklonku roka 2004 naštartovali projekt, inšpirovaný Komunitnou nadáciou Bratislava. V kníhkupectvách Tranoscius v predvianočnom čase majú možnosť štedrí obyvatelia Liptova nájsť knihy označené symbolom projektu, kúpou ktorých splnili vianočné želania tých, ktorí to najviac potrebovali. Deťom zo sociálne slabších rodín, deťom z viacdetných rodín či deťom z Pálkovho centra v Liptovskom Mikuláši, detičkom z Detským domovov či nízkoprahových centier v rámci regiónu Liptov sa aj vďaka nám stanú Vianoce o niečo bohatšie a radostnejšie.

Daruj knižku

A nielen pod vianočný stromček môžete darovať knižku, ktorej úlohou je priniesť Vám zaujímavé informácie a vďaka nej podporíte činnosť Komunitnej nadácie Liptov, ktorá podporuje malé i veľké projekty v regióne Liptov.