Kontakt

Komunitná nadácia Liptov

SNP 750
033 01  Liptovský Hrádok

mobil: + 421 903 012 877

e-mail: knl@knl.skmrlianova@knl.sk
web: www.knl.sk

IČO: 37 902 245
DIČ: 2021301997

banka: ČSOB, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
číslo účtu: 407018763/7500
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK31 7500 0000 0004 0701 8763

Spoločnosť je zapísaná na Ministerstve vnútra SR do registra nadácii pod číslom 203/Na-2002/707