Nadácia v číslach

Počas existencie prerozdelila KNLviac ako 1 milión Eur(1 017 314,97 Eur) a podporila tým 1 007 verejnoprospešnýchkomunitných projektov. Cez dvojpercentnú daň sa za jej pomoci podporil región Liptov sumou 714 tisíc Eur(714 077,72 Eur).