Výročné správy

Archív výročných správ

Komunitná nadácia Liptov je po skončení kalendárneho roka povinná podľa Zákona o nadáciách  vypracovať výročnú správu v lehote určenej Správnu radou alebo nadačnou listinou a to najneskôr do 15. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Výročnú správu je potrebné do 31. mája zaslať spolu s výrokom audítora na Ministerstvo vnútra SR.

Výročná správa je prezentačný dokument, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie, ktoré je podľa zákona potrebné zverejňovať.