2% z dane

Pre rok 2023 sme vďaka vám získali sumu 86.006,14 EUR. Veríme, že aj tento rok sa nám podarí v regióne ponechať takú krásnu sumu a rozdeliť ju medzi mnoho verejnoprospešných projektov. Zoznam podporených projektov nájdete tu.

Ďakujeme.

1) ZAMESTNANEC - používa VYHLÁSENIE (tu na stiahnutie) a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (tu na stiahnutie) - termín do 30.4.2024.

2) FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie - termín do 31.3.2024
a) Daňové priznanie typu A (online tu)
b) Daňové priznanie typu B (online tu)

3) POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít 
a) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľnícketj činnosti (tu na stiahnutie)

4) PRÁVNICKÁ OSOBA - termín do 31.3.2024(prípadne do termínu podania odkladu na DP)
Daňové priznanie právnických osôb (online tu)

Požadované údaje
Komunitná nadácia Liptov
IČO: 37 902 245