2% z dane

Pre rok 2022 sme vďaka vám získali sumu 110.024,41 EUR. Veríme, že aj tento rok sa nám podarí v regióne ponechať takú krásnu sumu a rozdeliť ju medzi mnoho verejnoprospešných projektov. Zoznam podporených projektov nájdete tu.

Ďakujeme.

1) ZAMESTNANEC - používa VYHLÁSENIE (tu na stiahnutie) a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (tu na stiahnutie)

2) FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie typu A (online tu)
b) Daňové priznanie typu B (online tu)

3) POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít 
a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie (tu na stiahnutie)
b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľnícketj činnosti (tu na stiahnutie)

4) PRÁVNICKÁ OSOBA
Daňové priznanie právnických osôb (online tu)

Požadované údaje
Komunitná nadácia Liptov
SNP 750, 033 01  Liptovský Hrádok
IČO: 37 902 245
právna forma: nadácia