Ľudia v nadácii

Pracovný tím je výkonným orgánom nadácie. Zabezpečujú plynulý chod organizácie a výkon rozhodnutí Správnej rady. Komunikujú so širokou verejnosťou, sieťou dobrovoľníkov a darcov a realizujú programy nadácie v praxi. Každý deň tvoria mosty medzi obdarovanými a darcami a riešia najpálčivejšie problémy liptovskej komunity.

Správna rada

Ing. Ivica Multáňová

predseda Správnej rady KNL
ESOX spol. s. r.o. Uhorská Ves

Ing. Ingrid Benčová

člen Správnej rady KNL
Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
Lipt. Hrádok

Ing. Pavel Vrbičan

člen Správnej rady KNL
DELTECH, a.s. Lipt. Mikuláš

Ing. Tibor Tekeľ

člen Správnej rady KNL
ESOX spol. s. r.o. Uhorská Ves

Mgr. Branislav Tréger, PhD.

člen Správnej rady KNL
primátor Mesta Lipt. Hrádok

Epikuros- šťastný je ten človek, ktorý je slobodný, má priateľov a zamýšľa sa nad životom. Dodávam ešte zdravie"

Milan Marič

člen Správnej rady KNL
Penzión Sileo Pribylina

Ing. Jozef Šišila, PhD.

člen Správnej rady KNL

„Naša hodnota je meraná tým čo zanecháme v srdciach druhých.“

Ing. Miroslav Trepáč

člen Správnej rady KNL
WEGA LH, s.r.o. Lipt. Hrádok

"Myslieť aj na druhých, chcieť a urobiť."

Ing. Zuzana Martinovičová

audítor KNL
Audítorská a účtovná kancelária Beňadíková

Ľudia v nadácii

Ing. Jana Mrlianová

správca nadácie

"Každý deň treba prežiť naplno, no nikdy neurobiť nič, čo by sme mohli ľutovať.“