Deti deťom

Komunitná nadácia Liptov je hlavným organizátorom benefičného koncertu venovaného umeleckým školám pôsobiacim na pôde mesta Liptovský Hrádok. Benefičný koncert Deti deťom dáva priestor hlavne na prezentáciu a ocenenie svedomitých, šikovných a nadaných detí.

V rámci prípravy koncertu majú možnosť obe naše umelecké školy nominovať svojich žiakov v kategóriách hudba, spev, tanec a výtvarné umenie na Cenu Karola Feňveša. Z nominovaných žiakov vyberie nezávislá komisia v každej kategórii Laureáta ceny. Všetci nominovaný vystúpia na koncerte, Laureátom je odovzdané ocenenie a vecné ceny.

Súčasťou benefičného koncertu je v jeho závere i tichá aukcia diel žiakov výtvarného odboru. Výťažok putuje na podporu oboch ZUŠ v Liptovskom Hrádku.