Chcem byť dobrovoľník

„Dobrovoľník nemá viac času, dobrovoľník má otvorené srdce."

„Dobrovoľníctvo nie je obeť, ale prirodzený prejav občianskej zrelosti. Prináša konkrétnu pomoc tomu, kto ju potrebuje, ale zároveň poskytuje dobrovoľníkovi pocit zmysluplnosti, je zdrojom nových skúseností a zručností a obohatením v medziľudských vzťahoch."

J.Tošner, O.Sozanská


Byť dobrovoľníkom pre každého znamená niečo iné, no všetci majú jeden spoločný menovateľ. Chcú svoj voľný čas venovať pomáhaniu iným, či zlepšovania stavu spoločnosti a neočakávajú za to žiadnu finančnú odmenu.

Dobrovoľníkom sa môže stať každý. Aj ty. A preto, ak sa ti práca KNL páči, neváhaj a kontaktuj nás cez registračný formulár.