Existujúce nadačné fondy

 

Komunitná nadácia Liptov má v rámci svojej činnosti založené nasledovné nadačné fondy:

Fond rodiny Maričovcov

Na Ministerstve zaregistrovaný dňa 23. 6. 2004. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Monikou Maričovou Sisákovou z USA, za účelom podpory aktivít a prostredia v oblasti vzdelávania detí a mladých ľudí. Pravidelnými prispievateľmi (v mesačných intervaloch) sú členovia rodiny Maričovcov.
Stav k 31.12.2023 je 2 520,91 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 002.

Fond Komunitnej nadácie Liptov- WEGA LH

Na Ministerstve zaregistrovaný 1.10. 2004. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a firmou WEGA LH s. r. o., za účelom podpory verejne prospešných aktivít Mestského kultúrneho strediska v Liptovskom Hrádku, na zabezpečenie činnosti v oblasti kultúry pre spádovú oblasť horného Liptova.
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2023 je 930,63 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 004.

Fond Komunitnej nadácie Liptov - ZŠI Jamník

ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou – na Ministerstve zaregistrovaný 21.9.2005. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Základnou internátnou školou v Jamníku, za účelom podpory aktivít a prostredia detí. Stav k 31.12.2023 je 4 230,77 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 010.

Fond Komunitnej nadácie Liptov - ZŠ Švošov

Fond sv. Matúša Švošov – na Ministerstve zaregistrovaný 15.3.2006. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a ZŠ vo Švošove, za účelom podpory aktivít a prostredia detí Základnej školy v Švošove.
Stav k 31.12.2023 bol 1 907,03 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 008.

Fond Komunitnej nadácie Liptov – ŠZŠI Liptovský Ján

Na Ministerstve zaregistrovaný 22.04.2008. Fond bol založený uzatvorení Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Špeciálnou základnou školou internátov v Liptovskom Jáne. Fond bol založený za účelom podpory aktivít a prostredia detí umiestnených v ŠZŠI v Liptovskom Jáne.  
Stav k 31.12.2023 je 2 295,87 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 015.

Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond na zveľaďovanie kultúrnych hodnôt v regióne

Na Ministerstve zaregistrovaný 10. 2. 2009. Fond bol založený za účelom podpory opravy, rekonštrukcie a údržby kultúrnej pamiatky – kostolíka sv. Ladislava v Liptovských  Matiašovciach. Neskôr zmenil účel na všeobecnú podporu regiónu.
Stav k 31.12.2023 je 52 517,32 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 017.

Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Deti deťom

Na Ministerstve zaregistrovaný v roku 2011. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a rodinou Trepáčovou. Fond bol založený za účelom podpory verejnoprospešných aktivít a pomoc sociálne slabým deťom v regióne. V nadačnom fonde sa aktívne realizujú programové aktivity a už tradičný Benefičný koncert Deti deťom, v rámci ktorého sú oceňovaní žiaci umeleckých škôl na pôde mesta Liptovský Hrádok.
Stav k 31.12.2023 je 158,63 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 020.

Fond Dalo

Bol zriadený na kumulovanie prostriedkov pre telesne postihnutého spoluobčana na získanie zdrojov potrebných pre kúpu špeciálneho vozíka ZOOMability a zakúpil v roku 2016. Počas zvyšných rokov sa kumulovali zdroje  a čerpali na dofinancovanie bezbariérovej rampy.
Stav k 31.12.2023 stav na účte je 2 211,78 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 021.

Fond SM-kári

Bol zriadený na kumulovanie prostriedkov pre klub Sklrózy multiplex  Liptovský  Mikuláš. Prostriedky, ktoré sa vyzbierali boli použité na financovanie spoločného rehabilitačného pobytu v Dudinciach. O týchto ľuďoch nadácia natočila aj film, kde dva roky mapovala život a chorobu členov klubu. Stav účtu k 31.12.2023 je 63,90 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 023.

Fond zdravotne znevýhodnených detí nad 18 rokov

Bol zriadený na kumulovanie prostriedkov a podporu rodín s deťmi, ktoré majú viacnásobné zdravotné znevýhodnenie a vek  18plus.
Stav účtu k 31.12.2023 je 6 000,00 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 005.

NaŠFonDIK

Bol zriadený na kumulovanie prostriedkov pre deti Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku – prvý  štipendijný fond na podporu aktivít študentov.
Stav účtu k 31.12.2023 je 3 515,98 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 024.

Fond pre podporu regiónu

Bol zriadený za účelom kumulovania prostriedkov potrebných na financovanie liečby pre nemocných. V roku 2016 to bola imunoterapia pre Janka Siváka z Hubovej. Po naplnení poslania (zbierky pre Janka) sa nadačný fond premenoval na všeobecnú podporu aktivít v regióne (aj zdravotných a sociálnych).
Stav účtu k 31.12.2023 je 15 327,21 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 025.

Fond pre MŠ ECAV Liptovský Hrádok

Bol zriadený za účelom kumulovania prostriedkov potrebných na financovanie podpory a vzniku prvej cirkevnej MŠ v regióne.
Stav účtu k 31.12.2023 je 439,63 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 016.

Fond Škola intuície

Fond bol založený pri Komunitnej nadácii Liptov za účelom podpory aktivít v rámci programu Škola intuície DETI a TEEN. Školu intuície je nový koncept alternatívneho vzdelávania našich detí.
Stav účtu k 31.12.2023 je 770,69 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 009.

Fond Liptovského Klubu žien

Fond bol bol založený aktívnymi ženami z regiónu, ktoré sa rozhodli pomáhať sociálne odkázaným rodinám – prevažne osamelým matkám s deťmi. Počas roka 2017 nakumulovali zdroje a zrealizovali jeden sociálny tábor pre 15 detí z regiónu, poskytli cca 20 sociálnych balíčkov pred Vianocami, pomáhali sociálnym rodinám a podporili sociálny tábor pre 20 detí z regiónu. Ich pôsobenie je na začiatku, no i tak robia skvelé veci.
Stav účtu k 31.12.2023 je 532,42 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 018.

Fond DELTECH

Fond bol bol založený pri Komunitnej nadácii Liptov za účelom podpory aktivít, ktoré si nadefinovala spoločnosť Deltech - ide o podporu regiónu.
Stav účtu k 31.12.2023 je 14,47 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 027.

Fond Pečivárne LH

Fond bol bol založený pri Komunitnej nadácii Liptov za účelom podpory aktivít, ktoré si nadefinovala spoločnosť Pečivárne - ide o podporu sociálne slabších rodín, rodín so zdravotným postihnutím či športovo nadané deti v regióne.
Stav účtu k 31.12.2023 je 6 591,18 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 025.

Fond Šintajovcov

Fond bol bol založený pri Komunitnej nadácii Liptov za účelom podpory aktivít, ktoré si nadefinovala rodina Štefana Šintaja za účelom podpory verejno-prospešných aktivít v región. Stav účtu k 31.12.2023 je 738,00 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 031.

Fond LOBELKA

Fond bol bol založený v roku 2024 pri Komunitnej nadácii Liptov za účelom podpory výchovno-vzdelávacích aktivít; podpory verejnoprospešných aktivít; skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu; organizácie, realizácie a poskytovania výchovných, vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 003.

Fond "Pomáhaj aj TY prostredníctvom IT" www.IT-sprava.sk

Fond bol bol založený v roku 2024 pri Komunitnej nadácii Liptov za účelom podpory vzdelávacích aktivít v rámci škôl a ostatných inštitúcií v regióne.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 029.