Existujúce nadačné fondy

 

Komunitná nadácia Liptov má v rámci svojej činnosti založené nasledovné nadačné fondy:

Fond rodiny Maričovcov

Na Ministerstve zaregistrovaný dňa 23. 6. 2004. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Monikou Maričovou Sisákovou z USA, za účelom podpory aktivít a prostredia v oblasti vzdelávania detí a mladých ľudí. Pravidelnými prispievateľmi (v mesačných intervaloch) sú členovia rodiny Maričovcov.
Stav k 31.12.2022 je 2.160,91 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 003.

Fond Komunitnej nadácie Liptov- WEGA LH

Na Ministerstve zaregistrovaný 1.10. 2004. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a firmou WEGA LH s. r. o., za účelom podpory verejne prospešných aktivít Mestského kultúrneho strediska v Liptovskom Hrádku, na zabezpečenie činnosti v oblasti kultúry pre spádovú oblasť horného Liptova.
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2022 je 525,63 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 007.

Fond Komunitnej nadácie Liptov - ZŠI Jamník

ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou – na Ministerstve zaregistrovaný 21.9.2005. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Základnou internátnou školou v Jamníku, za účelom podpory aktivít a prostredia detí. Stav k 31.12.2022 je 3.066,99 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 222.

Fond Komunitnej nadácie Liptov - ZŠ Švošov

Fond sv. Matúša Švošov – na Ministerstve zaregistrovaný 15.3.2006. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a ZŠ vo Švošove, za účelom podpory aktivít a prostredia detí Základnej školy v Švošove.
Stav k 31.12.2022 bol 1.907,03 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 008.

Fond Komunitnej nadácie Liptov – ŠZŠI Liptovský Ján

Na Ministerstve zaregistrovaný 22.04.2008. Fond bol založený uzatvorení Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Špeciálnou základnou školou internátov v Liptovskom Jáne. Fond bol založený za účelom podpory aktivít a prostredia detí umiestnených v ŠZŠI v Liptovskom Jáne.  
Stav k 31.12.2022 je 3.335,22 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 444.

Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond na podporu a rozvoj reiónu Liptov

Na Ministerstve zaregistrovaný 10. 2. 2009. Fond bol založený za účelom podpory opravy, rekonštrukcie a údržby kultúrnej pamiatky – kostolíka sv. Ladislava v Liptovských  Matiašovciach. Neskôr zmenil účel na všeobecnú podporu regiónu.
Stav k 31.12.2022 je 60.260,47 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 555.

Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Deti deťom

Na Ministerstve zaregistrovaný v roku 2011. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a rodinou Trepáčovou. Fond bol založený za účelom podpory verejnoprospešných aktivít a pomoc sociálne slabým deťom v regióne. V nadačnom fonde sa aktívne realizujú programové aktivity a už tradičný Benefičný koncert Deti deťom, v rámci ktorého sú oceňovaní žiaci umeleckých škôl na pôde mesta Liptovský Hrádok.
Stav k 31.12.2022 je 1.353,30 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 999.


V rámci aktivít sme mali zriadené podúčty na rôzne aktivity nadácie:

Fond Dalo

Bol zriadený na kumulovanie prostriedkov pre telesne postihnutého spoluobčana na získanie zdrojov potrebných pre kúpu špeciálneho vozíka ZOOMability.  V kalendárnom roku sa nám podarilo nazbierať dostatočnú sumu 8.811,98 EUR. Vozík bol koncom roka zakúpený a k 31.12.2022 stav na účte je 2.481,78 €. Fond však i naďalej ostáva aktívny a zdroje, ktoré sa nakumulujú budú používané na aktivity pre hendikepovaných v regióne.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 900.

Fond SM-kári

Bol zriadený na kumulovanie prostriedkov pre klub Sklrózy multiplex  Liptovský  Mikuláš. Prostriedky, ktoré sa vyzbierali boli použité na financovanie spoločného rehabilitačného pobytu v Dudinciach. O týchto ľuďoch nadácia natočila aj film, kde dva roky mapovala život a chorobu členov klubu.  
Stav účtu k 31.12.2022 je 2.063,90 €, nakoľko zdroje boli takmer vyčerpané. Každé dva roky sa v rámci podpory tohto fondu realizuje aktivita Retro párty, určená na vyzbieranie zdrojov pre členov klubu.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 888.

NaŠFonDIK

Bol zriadený na kumulovanie prostriedkov pre deti Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku – prvý  štipendijný fond na podporu aktivít študentov.
Stav účtu k 31.12.2022 je 4.008,43 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 123456.

Fond pre podporu regiónu

Bol zriadený za účelom kumulovania prostriedkov potrebných na financovanie liečby pre nemocných. V roku 2016 to bola imunoterapia pre Janka Siváka z Hubovej. Po naplnení poslania (zbierky pre Janka) sa nadačný fond premenoval na všeobecnú podporu aktivít v regióne (aj zdravotných a sociálnych). Stav účtu k 31.12.2022 je 8.670,21 €.Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 017.

Fond pre MŠ ECAV Liptovský Hrádok

Bol zriadený za účelom kumulovania prostriedkov potrebných na financovanie podpory a vzniku prvej cirkevnej MŠ v regióne. Stav účtu k 31.12.2021 je 13,82 €.Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 016.

Fond Škola intuície

Fond bol založený pri Komunitnej nadácii Liptov za účelom podpory aktivít v rámci programu Škola intuície DETI a TEEN. Podporiť ho môže ktokoľvek akýmkoľvek jednorázovým darom na číslo účtu: SK31 7500 0000 0004 0701 8763 s použitím VS: 412 011 alebo pravidelným darom formou mesačného trvalého príkazu na rovnaké číslo účtu s rovnakým VS no do poznámky uviesť podpora NF Škola intuície. 5 eur mesačne kedykoľvek minieme len tak v kaviarni, ale 5 EURami mesačne vieme podporiť Školu intuície ako nový koncept alternatívneho vzdelávania našich detí :) Stav účtu k 31.12.2022 je 770,69 €.Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 009.

Fond Liptovského Klubu žien

Fond bol bol založený aktívnymi ženami z regiónu, ktoré sa rozhodli pomáhať sociálne odkázaným rodinám – prevažne osamelým matkám s deťmi. Počas roka 2017 nakumulovali zdroje a zrealizovali jeden sociálny tábor pre 15 detí z regiónu, poskytli cca 20 sociálnych balíčkov pred Vianocami, pomáhali sociálnym rodinám a podporili sociálny tábor pre 20 detí z regiónu. Ich pôsobenie je na začiatku, no i tak robia skvelé veci. Stav účtu k 31.12.2022 je252,42 €.Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 018.

Fond DELTECH

Fond bol bol založený pri Komunitnej nadácii Liptov za účelom podpory aktivít, ktoré si nadefinovala spoločnosť Deltech - ide o podporu regiónu. Stav účtu k 31.12.2022 je 814,47€.Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 027.

Fond Pečivárne LH

Fond bol bol založený pri Komunitnej nadácii Liptov za účelom podpory aktivít, ktoré si nadefinovala spoločnosť Pečivárne - ide o podporu sociálne slabších rodín, rodín so zdravotným postihnutím či športovo nadané deti v regióne. Stav účtu k 31.12.2022 je 1.985,59€.Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 412 025.