S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme.

pridané: 10.01.2017


V Komunitnej nadácii Liptov to "s dobrovoľníkmi vedia!"

KNL bola v roku 2016 v oblasti dobrovoľníctva a práce s komunitou veľmi aktívna, dôsledkom čoho bolo jej zapojenie do projektu Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok financovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Štandardy sú známkou kvality, ktorú organizácia môže získať, ak prejde určeným procesom sebahodnotenia a externého hodnotenia vyškolenými hodnotiteľmi. Značka kvality sa udeľuje na tri roky a KNL sa týmto ocenením môže od januára 2017 hrdo popíšiť ako jedna z mála neziskových orgaizícii v regióne.
“Získanie značky kvality “S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!” je príležitosť ako ukázať  komunite, verejnosti, partnerom a darcom, že s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracujeme kvalitne a na vysokej úrovni.
Komunitná nadácia Liptov verím, že aj pri realizácii aktiít na rok 2017 dokáže opäť osloviť, zaujať a zapojiť množstvo skvelých dobrovoľníkov a spoločne urobiť veľa komunitných a prospešných aktivít v našom meste / regióne. Pretože len vďaka dobrovoľníkom mohla získať takéto krásne ocenenie.


"Práca dobrovoľníkov nie je nezaplatená preto, že nemá cenu, ale preto, že je neoceniteľná."