Fond Vrchárska koruna Liptovská

pridané: 08.01.2018

Založenie nového fondu – Vrchárska koruna Liptovská

Fond bol založený zakladateľmi VKL (Vrchárska koruna liptovská) manželmi Smidovcami a to na získavanie prostriedkov spojených s aktivitami Vrchárskej koruny Liptovskej – náklady na súťaže, spoločné podujatia cyklistov, prezentácia regiónu.

Ak máte záujem popdoriť túto športovú aktivitu môžete akýmkoľvek darom na číslo účtu KNL SK31 7500 0000 0004 0701 8763 s použitím VS: 412 019.