Tábor "Doprajme si radosť"

pridané: 16.05.2018

"Doprajme si radosť" chce poskytnúť deťom zo sociálne znevýhodnených rodín možnosť zažiť týždeň prázdnin mimo svojho sociálneho prostredia bez finančného zaťaženia rodiny. Chcem tak podporiť deti, ukázať im, že aj oni majú nárok na radosť.

Viac info na e-mialy: mrlianova@knl.sk do poznámky: sociálny tábor