Poďakovanie za finančnú zbierku

pridané: 17.05.2020

Každý jeden darca, ktorý venoval finančný dar, im pomohl zvládnuť ťažkú situáciu, spôsobenú stratou bízkeho človeka.

Vďaka vám všetkým sa podarilo pre rodinu vyzbierať sumu 5.080 Eur, ktoré boli použité na prevoz pozostalostí zo zahraničia.

Transparentne sme fiančné prostreidky z KNL previedli na rodinu.

Ešte raz veká vďaka. Spoločne pomáhame iným.