"Podel sa a pomôž" s LIDLom

pridané: 01.10.2020
Ide o zbierku potravín, kde časť svojho nákupu (trvanlivé potraviny) môžete venovať ľuďom so sociálne slabšieho prostredia v regióne Liptov.
 
Aký je cieľ projektu?
Dlhodobá a pravidelná potravinová podpora obyvateľov Slovenska ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia.

V čom je projekt výnimočný a komu potraviny pomôžu?
Do projektu je zapojených viac ako 90 neziskových a mestských organizácii, pričom s každou z nich prebieha individuálna komunikácia zo strany spoločnosti Lidl.  Zákazník tak môže podporiť priamo organizáciu vo svojom meste alebo jeho blízkom okolí. Projekt je tiež koncipovaný ako dlhodobá pravidelná podpora, s cieľom dosiahnuť reálnu zmenu v životoch ohrozených obyvateľov.
V súlade s aktuálnou situáciou na Slovensku a  našou stratégiou spoločenskej zodpovednosti, ktorá sa primárne orientuje na deti a mladé rodiny, boli pre tento projekt vybrané primárne organizácie, ktoré sa starajú o deti a mládež zo znevýhodneného sociálneho prostredia a osamelé a týrané matky. Okrem krízových centier a detských organizácií v našom zozname nájdete aj organizácie venujúce sa pomoci seniorom, ľuďom bez domova, či ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ďalším ohrozeným skupinám obyvateľstva na Slovensku, ktoré to najviac potrebujú.
 
Viac info o projekte: ⬇️⬇️