Pozdrav s DOBRÝm skutkom

pridané: 05.04.2021
Za finančný príspevok pre KNL dostanete Pozdrav s dobrým skutkom a podporíte tak rodiny zo znevýhodneného sociálneho prostredia či rodiny s detičkami s ťažkým zdravotným stavom. Pokračujeme tak s myšlienkou Vianočnej pohľadnice, kde výťažok dosiahol výšku 1.155,20 EUR.
Veríme, že sa koncom mesiaca situácia upokojí a výťažok z oboch zbierok budeme môcť ísť osobne odovzdať vybraným rodinkám.
 
KNL a Moment sa spájajú pre dobré veci pretože "Ľúbia Liptov"