Niečo ako nádej

Loading the player...

Niečo ako nádej, je film o troch telesne postihnutých, ktorí nestratili ani napriek svojmu osudu nádej a pristupujú k svojmu životu ako veľkí optimisti a bojovníci. Projekt vznikol v hlave jedného z nich Dalibora Novotného, ktorý vytvoril atypický bicykel robení na mieru svojmu priateľovi Ivanovi  Šobáňoví za finančnej podpory KNL a technickej pomoci miestnej firmy ESOX  s. r. o. Boli sme pri zrode spojenia osudov troch skvelých ľudí, ktorým sme dodali nie len financie na zrealizovanie svojich snov, ale aj chuť, odvahu a silu pustiť sa do niečoho, čo častokrát ani telesne zdatnejší nezvládnu. Dali sme im niečo ako nádej na kolesách, ako napísal básnik Ivan Šobáň vo svojej básni.

Týmto filmom sa chcem zapojiť do súťaže „Tell me your story" realizovanej v rámci V4 Community Foundation Maturity Program.