Kniha Dejiny Liptova je už na „predaj“

Projekt vydania knižnej publikácie Dejiny Liptova sa koncom septembra ukončil. Kniha je v súčasnosti k dispozícii pre čitateľov. Ide o limitovanú edíciu a môžete ju získať za finančný príspevok pre nadáciu vo výške 30 EUR.

Viac info na t. č. 0911 540 870