Aktuálny stav nadačného fondu DajDalovi

pridané: 11.06.2015

Ivanovi Šobáňovi sme už sen splnili. Teraz je našim cieľom pomôcť Daliborovi Novotnému a získať dostatok prostriedkov na zakúpenie špeciálne vozíka. 

Aktuálny stav nadačného fondu spolu s menným zoznamom prispievateľov je na www.dajdalovi.sk.

Cieľ akcie?

Zabezpečiť špeciálny vozík pre nášho hrádockého spoluobčana, rezbára a naivného umelca Dalibora. Umožniť mu vzlietnuť do vzduch ako Dajdalosovi, hoci v našom prípade ide o metaforu pre „prechádzku“ po lese, zbieranie húb a lesných plodov, čo si momentálne kvôli svojmu hendicapu nemôže dovoliť. 

Prečo podporiť Daliborov sen?

Pretože ide o príbeh dvoch skvelých ľudí, ktorým sme dali chuť, odvahu a silu pustiť sa do niečoho, čo častokrát ani telesne zdatnejší nezvládnu. Dali sme im niečo ako nádej na kolesách, ako napísal básnik Ivan Šobáň vo svojej básni.

Projekt vznikol v roku 2011, keď si Dalibor začal pre seba konštruovať atypický bicykel. Ako  športovec a aktívny človek sa nedokázal uspokojiť s myšlienkou, že nebude  viac  športovať.Pri prvých jazdách však zistil, že to nebude to práve pre jeho telo. Bohužiaľ Dalibor má veľmi poškodenú miechu a slabé nohy. V tom čase ho navštívil hendikepovaný básnik a priateľ Ivan Šobáň, ktorý sa do práve „vyrobeného“ bicykla doslova zamiloval. Dalibor sa rozhodol, že jeho práca nevyjde nazmar a trojkolku upravil na mieru Ivovi.  Podarilo sa to aj  vďaka finančnej podpory KNL a technickej pomoci miestnej firmy ESOX  s. r. o. Ivan po prvý krát sadol na bicykel a pripojil sa k cyklopelotónu  Parasport24 v roku 2014. Bol to pre neho neskutočný zážitok, ktorý mu daroval jeho priateľ Dalibor.

Dali však neprestal študovať, premýšľať a bádať a nakoniec našiel to, čo by naplnilo aj jeho sen o aktívnejšom živote. Špeciálny vozík je však príliš drahý a preto sa sme spoločne založili nadačný Daruj Dalovi. Pre splnenie tohto sna sa nadchlo neskutočne veľa skvelých ľudí, ktorí dali nádej aj pre Dalibora.

Ako sa zapojiť a pomôcť?

Na priamu finančnú podporu Dalibora Novotného je zriadený Nadačný fond „Daruj Dalovi“ pod Komunitnou nadáciou Liptov.
Cieľom nadačného fondu je kumulovanie prostriedkov na zakúpenie prípadne zhotovenie elektrického vozíka špeciálne upraveného pre potreby Dalibora. 

Podporiť ho môžete:

  • akýmkoľvek darom na číslo účtu: 407018763/7500 s použitím variabilného symbolo: 900 900

Verím, že sa Liptáci spoja a spoločnými silami dokážu naplniť jeden krásny sen!!!