Komunitné dni dobrovoľníctva

Komunitné dni dobrovoľníctva sa blížia a do nadácie sa dostali prvé foto s pripomienkami čo ľudí v meste trápi prípadne čo by sa mohlo v rámci podujatia urobiť. Niektoré veci určite zakomponujeme do prác v rámci pripravovaného týždňa. Niektoré posunieme na vedenie mesta a postupne sa budeme snažiť riešiť to. Pretože mesto je obrazom ľudí, ktorí v ňom žijú.

Smiley face

Komunitná nadácia Liptov

Komunitné dni dobrovoľníctva 2016

27.6. - 2.7. 2016

Zoznam aktivít, ktoré sa budú realizovať počas komunitných dní:
Miesto Aktivita Termín Potrebné množstvo Zapojený subjekt
    Zapojených
Maľovanie kvetináčov v meste

očistiť kvetináče/ koše na ul SNP

vymaľovať kvetináče/ koše na ul. SNP

    Technické služby mesta LH
20. - 24.6.2016  
od pondelka do piatku 20 žiakov denne výtvarný odbor SZUŠ
       
Beliansky lesopark vykosiť odpočívadlo /ohniská štvrtok 20 študentov Stredná lesnícka škola
upraviť ohniská 23.06.2016
opraviť lavičky  
umiestniť kôš  
umiestniť info tabuľu  
vyčistiť blízky lesopark  
Lesík Dubovina vedľa nového zdravotného centra vyčistenie lesíka

vykosenie trávy
štvrtok 20 študentov Stredná lesnícka škola
23.06.2016
Úprava areálu starého klziska vypílenie starej dreviny

vykosenie priestranstva
pondelok 2 OZ Semenoles Liptovský Hrádok
27.06.2016 2 OZ SokoLH
vyčistenie priestranstva

osadenie nového plotu
  21 Gymnázium Liptovský Hrádok
     
Lipová alej vyčistenie priestranstva pondelok 2
 

Rettenmeier Tatra Timber L. Hrádok

Národný Trust n. o.

ZŠ Hradná

násled ne osadenie nových lavičiek 27.06.2016
pozametanie chodníka + očistenie chodníka  
vypletie pomníka   20 študentov
obnova informačnej tabule v aleji  

Girsikov park mladých

vysypať kôru okolo stromov utorok   ZŠ J.D.Matejovie
ohradiť stromčeky 28.06.2016   OZ Semenoles
Čistenie hrádze vykosiť hrádzu okolo Belej + Váhu týždeň dopredu   Povodie Váhu + Zväz rybárov
vyčístenie hrádze okolo Váhu streda   DSS Eden

Špeciálna ZŠ Lipt. Hrádok
vyčistenie hárdze okolo Bellej 29.06.2016 30 žiakov
Umiestnenie lavičiek + košov odstrániť staré drevo z lavičiek týždeň dopredu   Technické služby mesta LH
osadiť nové drevo na lavičky   2 Komunitná nadácia Liptov
vykopať jamy na nové lavičky St.-Pia   WEGA LH
vybetónovať stojky pre nové lavičky 29.6. - 1.7.2016   ESOX Uhorská Ves
osadiť nové lavičky      
vymaľovať osadené lavičky     OZ Zatúlaný chlpáčik
osadiť smetné koše     Technické služby mesta LH
Grafity odstrániť grafity / maľovanie

nové kresby pod mostom

oslovenie súkromných majiteľov budov
štvrtok    
30.06.2016