Príbeh obdarovanej pacientky s chorobou skleróza multiplex

Som pacientka s diagnózou skleróza multiplex, toto ochorenie sa prejavuje rôzne, každý pacient môže pociťovať iné ťažkosti, ale najčastejšie ide o ťažkosti s chôdzou, zo zrakom, stratou rovnováhy a koordinácie a veľa veľa ďalších... Aj moje ťažkosti sú tohto charakteru, nohy boli čoraz ťažšie a vzialenosť ktorú som prešla čoraz kratšia. Prišla som o zamestnanie a aj napriek liečbe sa mi nedarilo nad chorobou vyhrať. Pred rokom sa na trhu objavil liek schopný pomôcť mi a uľahčiť toto ochorenie, nie však hradený zdravotnými poisťovňami. Hľadala som možnosti ako financovať túto nákladnú liečbu, a obrátila som sa na nadáciu KNL a prostredníctom nej a 2% z daní si financujem túto liečbu. Je to veľmi náročné, pretože lieky sú mimoriadne nákladné.Je to však jedina možnosť ako zmierniť toto ochorenie. Aj preto si mimoriadne cením pomoc nadácie, ktorú mi poskytuje, som jej nesmierne vďačná, že ma podporila v mojej snahe. Za nadáciou sú samorejme ľudia, ktorí mi bez váhania podali pomocnú ruku a podržali ma. Týmto ďakujem Janke Mrilianovej a pani Multáňovej.