Dobré skutky s Momentom

pridané: 15.04.2021
Zbierku v predajni a kaviarničke Moment Liptov sme ukončili na konci apríla 2021.
 
Na Vianoce sme vyzbierali sumu 1.155,20 EUR. Dnes sme k ním pripočítali 649 EUR a máme krásny výsledok - 1.804,20 EUR.
Peniažky rozdelíme medzi rodiny zo znevýhodneného sociálneho prostredia či rodiny s detičkami s ťažkým zdravotným stavom
 ❤
 
KNL a Moment sa spájajú pre dobré veci pretože "Ľúbia Liptov"