Udeľovanie Cien nadácie 2021

pridané: 29.08.2021

Komunitná nadácia Liptov v nedeľu 29.augusta 2021 v priestoroch GrandCastle Liptovský Hrádok už po 9 krát udeľovala Cenu Karola Feňveša, nadaným žiakom umeleckých škôl s talentom a Cenu Dr. Ivana Šenšela osobnostiam, ktoré na poli kultúry a osvety v meste Liptovský Hrádok urobili veľa záslužnej, nezištnej a neoceniteľnej práce. Tento rok sa udelilo až 10 cien a bol to nádherný večer plný emócii a kultúrneho vyžitia v podaní žiakov SZUŠ. Hudobným darčekom bolo vystúpenie bývalých žiakov ocenených dám, ktoré sa nezaobišlo bez sĺz radosti.
 

Cena Karola Feňveša 2021:
v kategórii hudba:
Adam Chytil - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku
Andrej Matejko - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku
v kategórii tanec:
Matej Ilavský - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku
Margaréta Štofčíková - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku
v kategórii výtvarné umenie:
Leonard Šlosár - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku
Veronika Tomčíková - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku

Cenu Dr. Ivana Šenšela získali:
Mgr. Viera Bystrická
Mgr. Danica Búliková rodená Ťuchová
Vladimír Škuta
Ľubomír Kompiš   
Všetkým ocenením ešte raz srdečne blahoželáme a do ďalšieho života želáme plno radostných chvíľ.

Hlavnou myšlienku ocenenia je prezentácia, vyzdvihnutie a podpora mimoriadnych, originálnych, nadaných a svedomitých žiakov našich základných umeleckých škôl a tiež osobností,  ktoré na poli kultúry a osvety v meste Liptovský Hrádok, ale aj celého regiónu, urobili veľa záslužnej, nezištnej a neoceniteľnej práce.