OBRAZObranie meníme na DOBROdávanie

OBRAZObranie meníme na DOBROdávanie