Jarné grantové kolo 2022

pridané: 25.04.2022
Komunitná nadácia Liptov vyhlasuje jarné grantové kolo 2022.
⏩ vyhlásenie grantového kola 1. mája 2022
⏩ uzávierka do 31. mája 2022
⏩ maximálna výška dotácie 500 Eur
⏩ účel: rozvoj dobrovoľníctva, podpora regionálneho rozvoja a komunitné verejnoprospešné aktivity zveľaďujúce región
⏩ povinná konzultácia na t. č. 0903 012 877 alebo na mrlianova@knl.sk
⏩ postup podania žiadosti cez e-granty https://www.knl.sk/formulare