Report 25/2022 Liptov Ukrajine

pridané: 26.06.2022

Informovanie o aktivitách 25. týždňa KNL a pomoc Ukrajine. Vďaka partnerom môžeme realizovať zmysluplné aktivity, ktorými pomáhame a Dávame Dobro Druhým.