KNL opäť udeľovala Ceny

pridané: 17.11.2022
Komunitná nadácia Liptov v stredu 16. novembra 2022 pod záštitou Mesta Liptovský Hrádok už po 10 krát udeľovala Cenu Karola Feňveša, nadaným žiakom umeleckých škôl s talentom.
V rámci Benefičného koncertu Deti Deťom sa okrem Ceny Karola Feňveša udeľovala aj Cena Dr. Ivana Šenšela osobnostiam, ktoré na poli kultúry a osvety v meste Liptovský Hrádok urobili veľa záslužnej, nezištnej a neoceniteľnej práce a tiež Cenu Ladislava Habiňáka študentom stredných škôl z oblasti IT technológie.
Cena Karola Feňveša 2022:
v kategórii hudba:
Beáta Budinská - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku
René Kertész - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku
v kategórii tanec:
Stanislav Červeň - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku
Tamara Kollárová - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku
v kategórii spev:
Katarína Čupková - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku
Adela Kováčová - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku
v kategórii výtvarné umenie:
Adela Kristína Halušková - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku
Radka Štricová - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku
 
Cenu Ladislava Habiňáka 2022:
Samuel Fábry- nominant Strednej odbornej školy elektrotechnickej Lipt. Hrádok
Daniela Pikalová - nominant Gymnázia Liptovský Hrádok
 
Cenu Dr. Ivana Šenšela 2022:
Alena Majeríková
Ľubica Chlebová
 
Všetkým ocenením ešte raz srdečne blahoželáme a do ďalšieho života želáme plno radostných chvíľ.