Benefičný adventný koncert 2022

pridané: 11.12.2022
Benefičný adventný koncert „Plamienky blízkosti“ sa niesol nielen v duchu čarovného spevu speváckeho zboru Tatran Liptovský Mikuláš pod vedením Ľubomíra Rašiho, ale aj stíšenia a poďakovania za pomoc blížnemu. Koncert nám krásnymi slovami otvoril primátor mesta Branislav Tréger. Komunitná nadácia Liptov sa rozhodla v rámci koncertu poďakovať tím, ktorí popri svojej každodennej práci pamätajú na blížnych v núdzi a venujú im svoju nezištnú pomoc. Rodiny Plachtinských a Belániovcov, ktorí okolo seba združili ďalších dobrovoľníkov prevažne z cirkevných zborov a dodnes pomáhajú ukrajinským odídencom, ktorí našli svoje útočisko v Jánoškovom dome. Naša vďaka patrila aj pani Evke Ohraďanovej, ktorá v rámci svojho ubytovania Hýbadlo vyčlenila priestor, kde dodnes v bezpečí býva viac ako 40 ľudí. Tu je pre nich oporou a anjelom strážnym pani Lenka Trepáčová. A práve týmto ľuďom sme na koncerte verejne poďakovali a zaznelo aj vrúcne poďakovanie za celú komunitu Ukrajincov, žijúcich na Liptove.
Dobročinný výťažok vo výške 238 eur bude použitý na pomoc ľuďom v núdzi. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a podporili nás nielen finančne ale aj svojou účasťou. Veríme, že koncert priniesol do našich sŕdc pekné povznášajúce pocity a že sme sa spoločne naladili na univerzálnu lásku k blížnemu.