Vyhlasujeme jarné grantové kolo 2023

pridané: 01.02.2023

Podmienky získania grantu:

  •  vyhlásenie grantového kola 1.februára 20223
  •  uzávierka do 6. marca 2023
  •  maximálna výška dotácie na 1 projekt 500 Eur
  • účel: rozvoj dobrovoľníctva, podpora regionálneho rozvoja, komunitné verejnoprospešné aktivity zveľaďujúce región
  • konzultácia na mrlianova@knl.sk alebo na t. č. 0903 012 877
  • žiadosti: https://www.knl.sk/formulare