Potreba denného stacionára pre hendikepovaných

pridané: 01.02.2023

V rámci aktivít nadácie sme  iniciovali stretnutie so zástupcami OZ Nezábudka. Mamičkami dospelých detí z viacnásobným postihnutím, ktoré už dlhé roky trápi otázka krátkodobej opateri ich detí. KNL bude jedným z iniciátorov otvárania otázky vybudovania denného stacionára pre spádový región Liptov. Bohužiaľ potreby existujúci stacionár v Liptovskom Mikuláši nepokryje. Bude to "boj na dlhé trate", ale je v záujem nadácie, aby sa tejto cieľovej skupine pomohlo. Už budúci týždeň majú zástupcovia OZ Nezábudka stretnutie so Žilinskou župou a my samozrejme budem pri tom.