Posilňujeme firemnú filantorpiu

pridané: 13.02.2023

Koncept spoločenskej angažovanosti sa a stratégia firemného darcovstva sa stávajú nevyhnutnou súčasťou strategického plánovania každej firmy. Firemná filantropia a spoločenská angažovanosť firiem je stále viac uznávaná ako spôsob prepojenia komerčnej / podnikateľskej sféry s komunitou.  Sme nesmierne radi, že v našom regióne pracujeme so silnými partnermi. Jedným z najsilnejších je spoločnosť Rettenmeier Tatra Timber - Liptovský Hrádok, s ktorou sme aj v mesiaci február 2023 pomáhali.

Dve rodinky s malými deťmi a v sociálne slabšieho prostredia,  dostali palety brikiet.  Uľahčili sme im už aj tak ťažkú situáciu a pomohli okrem potravín aj takouto formou.

Dokumenty na stiahnutie